(sv)
Menu

Branscherfarenhet nyckel till bra samarbete

Reparationer för stålindustrin är en av Metalock Engineerings kärnverksamheter. En återkommande kund inom segmentet är SSAB i Oxelösund. Verket producerar cirka en miljon ton stålämnen per år. Det är ett integrerat stålverk med en produktionslinje från järnmalmspellets till färdiga stålprodukter.

23-02-2018

SSAB Oxelösund har de senaste åren anlitat Metalock Engineering för flera projekt. Vilken är den främsta orsaken till att ni återkommer till dem?

– De lyckas driva projekten och klara tidsplanerna på ett bra sätt. De har bra kommunikation och har gjort samma typ av jobb ett antal gånger. Det är en fördel att det är samma personer som utför jobben då de är väl insatta i vår verksamhet och vet vad som krävs i projekten. Vi har ett bra samarbete som har utvecklats väl, berättar Karl Bergenlid, delprojektledare och beställare på SSAB Oxelösund.

Vad betyder Metalocks branschkunskap och förståelse för er verksamhet för er?

– Det är viktigt, både kvalitetsmässigt och säkerhetsmässigt. De är vana att jobba i vår miljö som bland annat omfattar tunga lyft och arbete på hög höjd.

Under underhållsstoppet förra året bytte ett team på 36 man från Metalock bland annat ut 158 meter traversbanor där balken är 3,5 meter hög och balkdelarna kan väga närmare 100 ton. Vilka var de största utmaningarna i det projektet?

– Tidsplanen på två veckor var en utmaning då den var ganska tajt. Arbetet komplicerades även av att det var svåråtkomligt på flera ställen. Jobben utfördes på hög höjd, vilket gjorde att det gick åt mycket ställningar och de var tvungna att använda fallskydd. Det är ett arbete som innebär betydande risker och att utföra det på ett säkert sätt är en utmaning, särskilt med tanke på att flera intressenter verkar på samma område och att det bedrivs dygnet runt. Det innebär även logistiska utmaningar och ställer krav på god arbetsledning.

Hur nöjda är ni med resultatet?

– Det kostar oss väldigt mycket pengar att stå stilla. Att man lyckas hålla hög säkerhet och klara tidsplanen på ett bra sätt betyder väldigt mycket för SSAB. Metalock levererar alltid med hög kvalitet och vi kommer att anlita dem även vid nästa underhållsstopp, avslutar Karl Bergenlid.

Snabb service vid akuta maskinhaverier dygnet runt, världen över

Metalock Engineering är en världsomspännande industrikoncern med lång erfarenhet av kvalitetsreparationer och underhåll av mekanisk utrustning, skräddarsydda modifieringar och uppgraderingar.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt