(sv)
Menu

Frontlinjen inom mobil mekanisk bearbetning

Metalock Engineering är inte bara världens största bolag inom mobil bearbetning, utan också det tekniskt mest sofistikerade. För bara några år sedan var CNC-teknologi för mobil bearbetning en önskedröm för att jämfört med traditionell teknik uppnå högre precision och snävare toleranser. Genom ett omfattande utvecklings- och utbildningsprogram är det numera en av standardmetoderna som Metalock använder dagligen runt om i världen.

06-09-2018

Metalock Engineering är inte bara världens största bolag inom mobil bearbetning, utan också det tekniskt mest sofistikerade. För bara några år sedan var CNC-teknologi för mobil bearbetning en önskedröm för att jämfört med traditionell teknik uppnå högre precision och snävare toleranser. Genom ett omfattande utvecklings- och utbildningsprogram är det numera en av standardmetoderna som Metalock använder dagligen runt om i världen.

 Att slippa demontera och transportera stora, tunga maskinkomponenter som behöver uppgraderas eller repareras sparar naturligtvis mycket tid och pengar för deras ägare. Särskilt om maskinerna är inbyggda i anläggningar som ligger på otillgängliga platser, långt från kvalificerade verkstäder.

Därför har Metalock Engineering sedan länge utvecklat specialisttjänster inom mobil precisionsbearbetning för en rad industrisektorer. En av företagets unika nischer är mobil CNC-teknik som kan användas för bland annat plan- och konturfräsning, arborrning, borrning, gängning och viss typ av svarvning.

Alla delar på de specialutvecklade mobila CNC-fräsarna är avtagbara och servomotorer, skärverktyg, spindlar och prismor monteras ihop på plats i kundernas maskinanläggningar. Som kan vara allt från maskinparker i tillverkningsindustrin till turbiner i vattenkraftverk, maskinrum på fartyg eller reaktortankar i kärnkraftverk.

Med laserspårning och laserstyrd bearbetning kan Metalocks on site-tekniker uppnå verkstadskvalitet ute på fältet. Och klara toleranser med en noggrannhet på ett par hundradels millimeter även i svårtillgängliga miljöer.

– Min bedömning är att vi är ensamma om detta i Sverige. Att kunna köra med så hög precision och snäva toleranser så snabbt och effektivt som vi gör det. Vi lyckas ofta utföra bearbetningar där andra operatörer går bet, på grund av att de inte har den utrustning eller kompetens som krävs. Eller inte kan inställa sig tillräckligt snabbt. Det visar att vi ligger steget före konkurrenterna både i metodutveckling och avancerad utrustning, säger Magnus Andreasson, on site-tekniker och specialist på mobil CNC-fräsning.

 

3D-modellering optimerar utrustningen

Med hjälp av noggrann 3D-modellering kan utrustningen anpassas och optimalt förprogrammeras för den specifika applikationen.

– Det säkerställer att vi alltid levererar utrustning som passar, vilket minimerar driftstoppen för våra kunder, berättar konstruktören Andreas Bläsing.

Metalocks specialutbildade on site-tekniker har dessutom kunskapen att omprogrammera fräsarna i fält om förutsättningarna förändras eller om det tillkommer jobb under projektets gång.

 

Specialistkompetens krävs också för montering av maskinerna på plats

– Hur hög stabilitet vi kan uppnå när vi spänner upp maskinerna är avgörande för graden av noggrannhet och därmed för slutresultatet. Det är alltid en utmaning då det ofta är trångt och svårtillgängligt på plats, kommenterar Magnus Andreasson och fortsätter:

– Detta är ett oerhört viktigt arbetsmoment där det inte finns några genvägar. Noga förberedelse, lång erfarenhet och välutbildad personal med problemlösarattityd är ett måste för att slutresultatet skall bli perfekt.

 

Branschspecifika applikationer

Teknikerna och konstruktörerna uppgraderar kontinuerligt sin kompetens och jobbar hela tiden med att vidareutveckla sortimentet av bearbetningsutrustning. Senaste tillskottet till den mobila CNC-arsenalen är en arborrstång speciellt utvecklad för bearbetning av löphjulskammare på vattenkraftverk.

– Det är ett bra exempel på hur vi skapar nya smarta och unika lösningar nischade för olika branscher och applikationer, säger Carl-Johan Roos, direktör för Metalock Engineerings affärsutvecklingsenhet.

 

Snabb service vid akuta maskinhaverier dygnet runt, världen över

Metalock Engineering är en världsomspännande industrikoncern med lång erfarenhet av kvalitetsreparationer och underhåll av mekanisk utrustning, skräddarsydda modifieringar och uppgraderingar.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt