(sv)
Menu

Investeringar för ökad effektivitet

Förra året genomförde Metalock en rad investeringar och förändringar som gör det möjligt för oss att växla upp under 2018, då vi även fortsätter att investera i nya maskiner.

11-01-2018

Förra året genomförde Metalock en rad investeringar och förändringar som gör det möjligt för oss att växla upp under 2018, då vi även fortsätter att investera i nya maskiner.

Vi utvecklar och uppgraderar kontinuerligt vår utrustning för att bli än mer effektiva och ytterligare höja kvalitén på det vi levererar. För våra kunder innebär det att lösningarna blir mer kostnadseffektiva och att produktionsstoppen blir kortare. Under 2018 modifierar och utvecklar vi till exempel den mobila fräsningen med en effektivare CNC-utrustning.

Nyligen genomförde vi även investeringar i vårt dotterbolag Stirep i Stockholm genom att uppgradera verkstaden med en fleroperations-fräsmaskin. Med den kan vi göra detaljer åt våra kunder på ett effektivare sätt, vilket innebär snabbare leveranser till lägre pris.  

Möter behov i kraftindustrin

Vi vet att den svenska kraftindustrin, och då särskilt vattenkraftverken, står inför stora renoverings- och uppgraderingsbehov och rustar oss för att möta det behovet. Bland annat genom att utveckla en ny CNC-driven arborrstång, speciellt anpassad för turbinjobb. 

Under året fortsätter vi även att bygga upp den nya koncernorganisationen som gör oss störst i världen på mobil bearbetning! 

Stora projekt under året

Bland de större projekten som är inbokade under 2018 kan nämnas demontage av en tork hos Agroetanol i Norrköping som vi genomför i februari. Cement tillhör en av våra kärnindustrier och i mars startar vi ett projekt för Aalborg Portland A/S, som blev kund till oss 2016. Inom stålindustrin fortsätter vi att leverera till SSAB i Oxelösund, där vi har ett omfattande projekt inplanerat i september.

Till sist vill jag passa på att bjuda in alla som har möjlighet att besöka våra montrar på Underhållsmässan i Göteborg den 13-16 mars och på Sjöfartens Dag i Mariehamn på Åland den 24 maj. Hoppas vi ses då!

Johan Lundgren
General Manager

Snabb service vid akuta maskinhaverier dygnet runt, världen över

Metalock Engineering är en världsomspännande industrikoncern med lång erfarenhet av kvalitetsreparationer och underhåll av mekanisk utrustning, skräddarsydda modifieringar och uppgraderingar.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt