(sv)
Menu

Metalock säkrar drift av vattenkraftverk

Metalock Engineering har investerat i såväl kunskap som specialbyggda maskiner för uppgradering av vattenkraftverk.

04-10-2018

I Norden utgör vattenkraft en stor energikälla och en samhällskritisk infrastruktur. För att kunna garantera en säker drift och kunna öka effektkapaciteten måste vattenkraftverkens turbiner och generatorer renoveras och uppgraderas med jämna mellanrum. Det är jobb som Metalock Engineering har lång erfarenhet av och har utvecklat avancerade metoder och tekniska lösningar för.

Förutom tidspressen, varje dag som kraftverken inte kan vara igång kostar slutkunden oerhörda pengar, så är storleken på godset i kombination med de snäva toleranserna en stor utmaning i de här projekten.

Vi utför återkommande bearbetningar på såväl Kaplan- som Francisturbiner. Det rör sig framför allt om bearbetning av vattenkammare och spaltringar, planing av olika ytor, bearbetning av lagerlägen, ledskenehål och samborrning av kopplingar, berättar Metalock Engineerings On-Site-Chef Jörn Andersen.

Uppriktning med laser

Som exempel nämner han ett jobb i Rebnis, norr om Arjeplog, där Metalock utförde ett ventiljobb på inloppsröret för att öka driftsäkerheten.

Kunden ville sätta in nya lager och säkerställa centrumlinjen mellan axeltapparna. Tapparna hade en diameter på drygt 700 mm och avståndet mellan tapparna var cirka fyra meter. Utmaningen i det här projektet utgjordes främst av det långa avståndet mellan tapparna, kommenterar han vidare. 

Det gällde att säkerställa en exakt linje mellan de två lagerlägena.

Utifrån kundens ritningar gjorde vi en detaljerad skiss på konstruktionen i 3D CAD innan vi kom ut till siten. Väl på plats riktade vi upp arborrstången med laser för att få det exakt. Dessutom skapade vi specialkonstruerade fästelement för upphängningsanordningen.

Två mobila tekniker arbetade totalt i sex dagar med installationen på plats i Rebnis. 

Nya kilspår i rotornavet

På generatorerna är det ofta rotornavet som behöver bearbetas. Med  arborrning och nya kilspår. Så var till exempel fallet i Övre Rössåga i Hemnes kommun i Nordnorge.

Vi skapade tre nya kilspår samtidigt som vi tog upp det befintliga kilspåret. Uppriktningen och precisionen är oerhört viktig i de här projekten. Rotornaven är från 500 till 1 000 mm i diameter och en till två meter långa. Så det är rejäla kilspår som ska göras inuti ett hål.

Vi har utvecklat utrustning väl lämpad för den här typen av applikationer. Och använder bland annat en specialanpassad fastspänning.

Även om jobbet i första hand utfördes som en säkerhetsåtgärd så ger det indirekt möjlighet till en kapacitetsökning.

Det är kilarna som tar kraften om krympförbandet släpper på grund av för hög belastning. Med nya exakta kilspår klarar kilarna en högre belastning. Det gör att man vågar pressa driften hårdare och därigenom uppnå högre effekt.

Två man jobbade sju dagar på plats och slutförde jobbet tidigare än vad kunden hade projekterat för.

Snabb service vid akuta maskinhaverier dygnet runt, världen över

Metalock Engineering är en världsomspännande industrikoncern med lång erfarenhet av kvalitetsreparationer och underhåll av mekanisk utrustning, skräddarsydda modifieringar och uppgraderingar.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt