(sv)
Menu

Vad händer i Metalock?

Läs intervjun med Johan Lundgren, General Manager, Metalock Engineering Sweden. Som här ger en nulägesrapport av vad som händer inom olika delar av företaget.

01-06-2018

Läs intervjun med Johan Lundgren, General Manager, Metalock Engineering Sweden. Som här ger en nulägesrapport av vad som händer inom olika delar av företaget.

Kan du berätta lite om aktiviteten i de olika verksamhetsområdena?

– Vi har väldigt många projekt inbokade när det kommer till affärsområdet Contracting. Det gäller inte minst hos våra stora kunder SSAB, Perstorp och Inovyn.

– Även området mobil maskinbearbetning har många uppdrag inplanerade under sommaren och hösten. Det gör att vi håller på väldigt mycket med förberedelser nu.

– Tillverkningen går också för högtryck. Vår största kund inom tung maskinbearbetning (Machining) Ovako/SKF har beställt flera nya typer av lagerringar. Det innebär att vi måste vara väldigt flexibla och snabbt kunna programmera om maskinerna.

Något tillskott i maskinparken?

– Ja, vi utvecklar en ny maskin för mobil bearbetning av vattenkraftsturbiner. Det är en CNC-styrd arborrstång som används för att svarva turbinernas vattenkammare.

Vilka marknadssatsningar har ni gjort?

– Vi satsar rätt hårt på marknadsaktiviteter nu. Under våren har vi till exempel anställt en affärsutvecklare. Han börjar jobba hos oss den 11 juni och blir ett bra tillskott i vår strävan att skapa en effektiv kundnära organisation.

– Vi deltog även på Sjöfartens Dag på Åland den 24 maj. Hit kommer redare från hela Norden för att hitta bra underleverantörer och kompetent personal. Och eftersom mässan är ganska liten är det lätt att nå ut till alla besökare.

Har ni gjort gemensamma projekt med andra Metalockbolag?

– Hittills i år har vi haft ett par mindre projekt tillsammans med andra Metalockbolag. I april utförde vi till exempel ett uppdrag på ett kraftverk i Brasilien tillsammans med Metalock Engineering USA. De hade maskinen som krävdes. Och vi hade lediga resurser i form av två maskintekniker med rätt kompetens. Projektet pågick i tre veckor och innebar svarvning av vevtappar i en av motorerna som skurit sig.

– För att underlätta samarbetet mellan bolagen jobbar vi för närvarande mycket med digitaliseringen. Där vi utvecklar gemensamma administrationssystem för ekonomi, maskinparker och informationshantering.

 

Snabb service vid akuta maskinhaverier dygnet runt, världen över

Metalock Engineering är en världsomspännande industrikoncern med lång erfarenhet av kvalitetsreparationer och underhåll av mekanisk utrustning, skräddarsydda modifieringar och uppgraderingar.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt