(sv)
Menu

Metalock utför metallsprutning på propelleraxeln på ett offshore-försörjningsfartyg för att det snabbt ska kunna återgå i drift

Lagerområdet metallsprutades med ett 3 mm skikt av vajermaterialet Sulzer Metco SM8447, en ganska hård, självhäftande beläggning för hårda lager och slitstarka applikationer.

Reparation av motorblock för Pielstick-motor

Tack vare att Metalock Engineering kunde bearbeta motorblockets topp och cylinderfodrets undre anslag på en 16-cylindrig Pielstick-marinmotor i 2-serien på plats kunde man korta ner stilleståndstiden rejält och spara pengar på varvet A&P Tyne vid Wallsend i Storbritannien.

De alternativ som fartygets operatör stod inför var en ny axel eller att bearbeta den befintliga axeln så att den skulle passa till ett mindre specialtillverkat lager.

Båda dessa åtgärder kunde ta flera veckor, tid som operatörerna inte hade.

Axelrenovering

Axeln demonterades från fartyget och transporterades till en verkstad i Suez i Egypten, där den sattes i en svarv och kontrollerades beträffande koncentricitet. Det 250 mm långa lagerområdet bearbetades först till 158,5 mm i diameter och ytan sandblästrades för att förberedas för metallsprutning.

När ytan var helt ren täcktes de angränsande områdena över och lagerområdet metallsprutades för att få ett 3 mm djupt skikt av vajermaterialet Sulzer Metco SM8447. Materialet är en ganska hård, självhäftande beläggning för hårda lager och slitstarka applikationer och applicerades med hjälp av bågsprutning.

Axeln bearbetades sedan under Metalocks överinseende och för att undvika att det vassa skärverktyget skadade ytterkanterna på det sprutade materialet, utfördes svarvningen från mitten av lagret och utåt, till vänster och höger.

De alternativ som fartygets operatör stod inför var en ny axel eller att bearbeta den befintliga axeln så att den skulle passa till ett mindre specialtillverkat lager. Båda dessa åtgärder kunde ta flera veckor, tid som operatörerna inte hade.

Efter att ha anlitat Metalock Engineering tidigare tvekade man inte att låta dem utföra den termiska sprutningen. En talesman för operatören uttryckte sig så här: ”Vi valde det snabbaste sättet att återställa axeln och få fartyget i drift igen. Även om vi hade anlitat Metalock tidigare så var det inte för den här typen av arbete, så vi är mycket nöjda med resultatet.”

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster