Meny

Kallreparationer av gjutjärn på plats

Gjutjärnsreparationer med hjälp av Metalock-metoden betraktas allmänt som det bästa sättet att laga alla slags skadade, spruckna eller bräckta gjutjärnskomponenter inom ett brett spektrum av branscher och vid en mängd olika applikationer.

Se hur vår erfarenhet av reparationer på fältet kan hjälpa dig spara tid och pengar.

Kanalbro föreKanalbro före

Kanalbro under pågående reparationKanalbro under pågående reparation

Kanalbro efter reparationenKanalbro efter reparationen

Gjutjärnsreparationer – hur de utförs

Våra gjutjärnsreparationer utförs med Metalock-tvärkilar som knackas in i förberedda spår. Tvärkilarna består av speciella nickellegeringar som formas som ett pärlband. Eftersom de är mycket formbara går de att knacka in så att de ligger tätt an metall mot metall och nästan bildar en enhet med metallgodset i den komponent som ska repareras.

Dessa kilar tillverkas i en mängd olika storlekar för att kunna passa till varje enskilt jobb. Den höga styrkan hos kilarna garanterar att man får tillbaka en stor del av den ursprungliga hållfastheten.

Processens fördelar

Med kallreparationer av gjutjärn utförda med denna beprövade metod kan man undvika att behöva använda värme och därmed även risken för extra spänningar eller att godset slår sig. I många fall krävs ingen ombearbetning alls. Detta är ovärderligt i akutsituationer, förkortar stilleståndstiden och gör att man slipper ersätta kostsamma gjutgodsdelar.

Bara inom marinindustrin har man lyckats spara många tiotals miljoner åt fartygsägarna tack vare minskat tidsbortfall vid haverier och motorfel. Det har blivit en vanlig situation att större kapitalanläggnings- och utrustningsdelar räddas genom ett snabbt ingrepp från oss vid totala haverier, så att utrustningen sedan får ytterligare många års produktiv livslängd.

Våra kallreparationer av gjutet gods är överlägset svetsning när det handlar om gjutjärn. Vill du veta mer om den här processen och andra tjänster vi kan erbjuda så klicka här för att kontakta oss.

Gjutjärnsreparationer – när som helst, var som helst

I många fall går det att utföra gjutjärnsreparationer på plats, så att man inte behöver avlägsna den skadade utrustningen från arbetspositionen och transportera den till en verkstad – en kostsam process.

Om kunden så föredrar, går det att demontera smärre, mer lätthanterliga utrustningsdelar och vid behov ta dem till någon av våra verkstäder.

Vi står till tjänst 24 timmar om dygnet alla veckans dagar. Med våra tekniker strategiskt utplacerade över hela koncernen, redo att med kort varsel resa vart som helst i världen, klarar vår organisation att snabbt ta itu med akuta haverier 365 dagar om året.

All vår personal känner väl till arbetsmiljön ute på fältet och vilka krav som ställs på dem att uppfylla programmets mål.

Vårt företag

Metalock Engineering är en koncern inom området maskintekniska tjänster och vi erbjuder ett sortiment med specialtjänster för industrin över hela världen. Utöver reparationer av gjutgods, har koncernen nu ett av världens mest erfarna och begåvade lag av medarbetare när det gäller skärande bearbetning ute på fältet, med stöd från vår moderorganisation Midroc, som investerar inom verksamhetsområdet för att ytterligare förstärka företagets kapacitet och renommé.

Vi utför specialist-kallreparationer på plats så att du kan spara pengar och tid vid driftavbrott. Kontakta oss nu om du behöver hjälp med någon form av akut reparation.