(sv)
Menu

Metalock Engineerings största projekt någonsin inom kallreparation med Metalock-metoden fortsätter

High Level Bridge som färdigställdes i Newcastle 1849 är det första större exemplet på en bågbro med bågsträngar i smidesjärn.

High Level Bridge, Newcastle – ett omfattande och långsiktigt projekt

1985 kontaktades Metalock Engineering av järnvägsföretaget British Rail för att undersöka om det var möjligt att utföra en kallreparation av spruckna element i gjutjärn på broöverbyggnaden av High Level Bridge över floden Tyne, som var kulturmärkt enligt klass 1 i det brittiska systemet.

Ytterligare reparationer av ett antal spruckna stödpelare tilldelades Metalock Engineering

Konsulterna var så imponerade av reparationsarbetet som gjordes med Metalock-metoden att Metalock Engineering fick i uppdrag att utföra ytterligare reparationer av ett antal spruckna stödpelare. Varje reparerad stödpelare hade 800 mm till 1 000 mm brottyta och skulle ursprungligen repareras med hjälp av stålkragar. Metalock tilldelades ytterligare uppdrag för reparationer av broöverbyggnadens element i gjutjärn intill vägbanan. Dessa arbeten påbörjades den 16 maj 2005.

Metalock undersökte de skadade komponenterna och beräknade kostnaderna för en reparation på plats.

High Level Bridge öppnades i september 1849 och sträcker sig över Tyne i Newcastle i nordöstra England. Bron hade ursprungligen tre järnvägsspår på det övre planet och en vägbana på det nedre planet. Den har sex spann av gjutjärn som är förbundna med strängar av smidesjärn och som stöder järnvägsspåret. Metalock undersökte de skadade komponenterna och beräknade kostnaderna för en reparation på plats. Kostnadsförslaget överlämnades till British Rail som slutligen beslutade sig för att inte använda Metalocks kallreparationsmetod, utan i stället använda stålplattor som placerades över sprickorna och skruvades fast i broöverbyggnadens element i gjutjärn.

Arton år senare visade ytterligare inspektioner att skadorna på många av brons gjutjärnsdelar hade ökat. Därför fattades ett beslut om att hitta en reparationsmetod som skulle innebära en permanent lösning.

I maj 2003 bjöd man återigen in Metalock Engineering till ett möte på plats vid bron för att diskutera en permanent reparation. Vid en preliminär inspektion konstaterades det att nät hade placerats över vissa skadade områden för att förhindra att föremål skulle kunna falla ner i floden. Detta visade att den tidigare typen av reparation hade varit misslyckad och potentiellt farlig.

Det beslutades att ett totalskadat gjutjärnssegment från broöverbyggnaden skulle levereras till Metalocks verkstad i Coventry. Där skulle Metalock reparera det utan kostnad för att bevisa reparationsmetodens kvalitet för English Heritage (som ansvarar för kulturhistoriska byggnadsverk i Storbritannien) samt huvudentreprenörens brokonsulter och ingenjörer. De styrande organen bjöds in till verkstaden i Coventry för att få se hur gjutjärnselementet reparerades och för att få se en presentation om Metalocks reparationer av kulturarv. Besökarna var imponerade av både reparationen och presentationen, som visade hela omfattningen av de reparationer som utförs på brittiska arkitektoniska kulturarv.

Ytterligare besök på plats och möten följde och till slut tilldelades Metalock Engineering ett uppdrag. Den första delen av broreparationen gällde överkragningarna, d.v.s. de falska valven, som hade fått sprickor nära kanten av de fyrkantiga stolparna. Det enda möjliga sättet att laga dessa var att skära ut en sektion, sätta dit ett nytt rektangulärt block av gjutjärn med hjälp av Metalocks kallreparationsmetod och till sist återskapa konstruktionens ursprungliga form. Insatserna var mellan 500 mm och 1050 mm långa och 50 mm tjocka.

Konsulterna var så imponerade av Metalocks reparationsarbete att man gav ytterligare reparationer av ett antal spruckna stödpelare i uppdrag åt Metalock. Varje reparerad stödpelare hade 800 mm till 1 000 mm brottyta och skulle ursprungligen repareras med hjälp av stålkragar. Metalock tilldelades ytterligare uppdrag för reparationer av broöverbyggnadens element i gjutjärn intill vägbanan. Dessa arbeten påbörjades den 16 maj 2005.

Det beslutades att man skulle reparera alla skadade element i broöverbyggnaden på plats för att förhindra att ytterligare skador skulle uppstå under demonteringen. Innan reparationerna utfördes sandblästrades alla element, vilket avslöjade ytterligare skador. Tre typer av reparationer utfördes. Den första typen var vanlig metallagning med tvärkilar. I den andra typen användes en gjutjärnsinsats och i den tredje en stegad insats.

Mönster tillverkades för de nya gjutgodsdelarna och passande gjutjärnsinsatser tillverkades. Utöver reparationerna på plats levererades totalt 59 spruckna och trasiga gjutjärnsrännor till Metalocks verkstad i Coventry för reparation. Gjutjärnsrännorna hade skador i form av trasiga klackar och sektioner som var helt brutna på mitten. Innan man utförde reparationerna tillverkade man jiggar för att underlätta fastsättnings- och inriktningsarbetet. På undersidan av rännorna fanns stödfötter för positionering, varav många var skadade. En sektion av rännorna skars ut och ersattes av en måttanpassad insats som fixerades genom metalockning.

Uppdraget var det största som Metalock Engineering hade fått under sina 59 år i Storbritannien när det gällde kallreparationer med hjälp av den berömda Metalock-metoden – och definitivt det längsta som någonsin genomförts. Hittills har sammanlagt 644 arbetsdagar lagts ner under 2005 för att reparera en mängd olika spruckna, trasiga eller helt försvunna gjutgodsdelar på brobanan för vägtrafik. Arbetet fortsätter.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster