(sv)
Menu

Bearbetning på plats och reparation genom beläggning med glasflingor återställer vertikal pump för Marathon Oil till havs

Metalocks reparation, som utfördes till havs, innebar att man först applicerade ett ytbeläggningsmaterial av glasflingor och sedan skar om tätningarna för pumpens slitytor med hjälp av arborrningsteknik.

Pumpreparation på FSO-fartyg utanför Afrikas västkust åt Marathon Oil

Metalock Engineering renoverade nyligen en vertikal pump – som används för överföring av söt råolja på ett flytande lagrings- och lossningsfartyg (FSO) från Marathon Oil som är verksamt utanför Afrikas västkust – till fullt fungerande skick.

Alternativet till reparation på plats

Alternativet till reparation på plats skulle ha varit en helt ny pump. Eftersom den här speciella typen inte längre finns i lager skulle produktions- och leveranstiderna ha varit långa och mycket kostsamma.

Metalock Engineering kontaktades för att undersöka om en reparation var möjlig

Pumpen hade läckt och vid undersökningen visade det sig att pumphjulet hade fallit av på grund av att en låsmutter hade lossnat, vilket hade orsakat betydande skador på höljets spiralform och den nedre ytan av pumpens axeltätning.

Man kontaktade Metalock Engineering för att se om en reparation kunde vara ett alternativ. När pumpen hade demonterats bedömdes skadans omfattning och det beslutades att en reparation med ett förväntat gott resultat skulle kunna genomföras. För reparationen skulle ett speciellt ytbeläggningsmaterial med glasflingor användas. Men först måste man bearbeta flera skadade tätningsringar och de inre delarna av pumphöljet samt utföra kulblästring på hela den inre ytan för att säkerställa en positiv bindning mellan pumphöljet i brons och ytbeläggningen med glasflingor.

Arbetet med att blästra och belägga pumpens inre yta utförde Corrocoat, en brittisk specialistfirma för korrosionsteknik, med hjälp av erfaren personal från en av koncernens anläggningar i Sydafrika, åt Metalock. Beläggningssystemet som valdes var från företagets eget sortiment Corroglass 600 och bestod av en vinylesterbas med tillsatta glasflingor. I det här fallet applicerade man ytbeläggningsmaterialet med pensel i skikt för att bygga upp de kraftigt slitna ytorna och åstadkomma snabb härdning som skulle ge hög kemisk beständighet vid användning.

När det nya fodret och de återställda områdena hade härdat helt slipade Metalock först fogytorna på pumphöljets båda delar. Sedan installerade man en arborrmaskin i den nedre halvan av höljet för att skära om kanterna till kolvringarnas spår. Överdelen och nederdelen sattes ihop med skruvar och pluggar och de relevanta ytorna bearbetades med hjälp av lämplig arborrutrustning på plats. När detta var klart tog man bort den övre delen av höljet och kontrollerade alla mått innan man monterade nya lager och ett nytt pumphjul.

Alternativet till reparation på plats skulle ha varit en helt ny pump. Eftersom den här speciella typen inte längre finns i lager skulle produktions- och leveranstiderna ha varit långa och mycket kostsamma. Den stilleståndstid som hade varit nödvändig var oacceptabel, och därför utfördes en reparation som framgångsrikt återställde den vertikala pumpen till full drift på en bråkdel av tiden.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster