(sv)
Menu

Metalock utför sin tionde arborrning för propelleraxelfäste på fregatter i Duke-klassen

Genom att använda dubbla arborrutrustningar kunde Metalock Engineering bearbeta lagerfästena för propelleraxeln inombords och utombords samtidigt och på så sätt påskynda arbetet med fregatterna av typ 23 vid varvet i Scotstoun.

Arborrning för A-ram åt BAE Systems och marinen i Scotstoun

Sedan Metalock Engineering införde den här metoden har man arborrat fästen på fem av fregatterna med dubbla skruvpropellrar och på två fartyg för den malaysiska flottan.

Man arborrade steghål för att underlätta monteringen av bussningarna som drogs på plats.

Arborrmaskiner

Ett fördefinierat referenssystem tillhandahölls av kunden i form av en pianotråd som spänts mellan centrumet för motorns drivaxel och A-huvudfästets hålcentrum. Mellanfästet (inombords) sitter cirka 12 meter från propelleraxeltätningen och det större huvudfästet (utombords) sitter 20 meter därifrån. Med hjälp av detta referenssystem installerade Metalock Engineering sina två arborrmaskiner så att båda hålen kunde bearbetas samtidigt.

På de nytillverkade, smidda A-fästena måste 50 mm metall bearbetas bort från varje hål och 40 mm från varje ändyta för att längden skulle bli 832 mm för mellanfästet och 1658 mm för huvudfästet. Man arborrade steghål för att underlätta monteringen av bussningarna som drogs på plats. Mellanfästets hål på 685 mm fick ett steg med 686,5 mm i diameter. Huvudfästets hål på 685 mm fick två steg med 686,5 mm och 688 mm i diameter.

Stödfästen för Metalocks arborrutrustning svetsades fast på A-fästena. Fyra uppsättningar rymde driv- och stödanordningar för att bearbeta två fästen åt gången. När proceduren var avslutad på den ena sidan av fartyget flyttades utrustningen över till det återstående paret A-fästen.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster