(sv)
Menu

Renovering av pump är ett bättre alternativ än utbyte för Anglian Water

Metalock Engineering reparerade den här Allen Gwynne-pumpen på 12 tum med blandat flöde för att den skulle kunna återgå i drift så snabbt som möjligt. En del av reparationen bestod i att bygga upp ett pumphjulsblad, bearbeta det för att återskapa de ursprungliga dimensionerna samt bearbeta pumphjulets täckskiva försiktigt för att få bort den slitna ytan.

Översyn av 12-tumspump hos Anglian Water

Metalock Engineering gjorde nyligen översyn av en 25 år gammal Allen Gwynne-pump på 12 tum med blandat flöde som Anglian Water Supplies använde för dränering av ytvatten och som hade blivit bullrig, ineffektiv och tenderade att gå baklänges när den stängdes av.

Tack vare Metalocks översyn kunde pumpen återgå till drift inom 30 dagar utan att det behövdes några ändringar beträffande el eller enhetens placering

Metalock Engineering renoverade enheten fullständigt genom att montera nya lager och axelhylsor och bygga upp det slitna pumphjulet genom svetsning följt av bearbetning

Pumpen måste demonteras på plats, eftersom den var för lång för att tas bort i ett stycke på grund av höjdbegränsningar i pumphuset vid reningsverket Cotton Valley i Milton Keynes i Storbritannien. Vid nedmonteringen upptäcktes att vattensmörjningens hål var igensatta av slam, vilket hade lett till att lagren slitits ut. Som ett resultat av detta hade pumphjulet nött mot täckskivan och fått en djup repa.

Metalock Engineering renoverade enheten helt och hållet genom att montera nya lager och axelhylsor samt bygga upp det slitna pumphjulet genom att först svetsa det och sedan bearbeta det maskinellt. En ny slitring monterades på baksidan av pumphjulet. Sedan bearbetades pumphöljet så att det skulle passa. Därefter bearbetade man pumphjulets täckskiva försiktigt för att få bort den slitna ytan och återmonterade pumpen med ett korrekt spelrum.

Medan detta arbete utfördes i Metalocks verkstäder demonterade man backventilen fullständigt på plats samt renoverade och rengjorde den för att förhindra att vatten flödade tillbaka in i pumpen. Nya gummitätningar monterades och nya bultar tillverkades för att ersätta de gamla som var kraftigt korroderade.

Alternativet till renoveringen hade varit en utbytespump, men de långa produktions- och leveranstiderna skulle ha inneburit att man hade varit utan pump i flera veckor. Tack vare Metalocks översyn kunde pumpen i stället återgå till drift inom 30 dagar utan att det behövdes några ändringar beträffande el eller enhetens placering. Det lyckade projektet visar att man inte ska byta ut en trasig pump direkt utan hellre kontakta Metalock Engineering först som kan erbjuda en snabbare och billigare lösning.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster