(sv)
Menu

Metalock Engineering konstruerar en specialrigg för reparation på plats av råkvarn åt Lafarge

Metalocks maskin hade en yttre stödbana, en kuggstångsdrivning och en matningsanordning som svetsades fast i basbordet som var 5,2 meter i diameter. Den roterade kring ett nav i mitten av bordet.

Reparation av malbord i råkvarn åt Lafarge Cement i Dunbar, Skottland

Metalock Engineering stod inför uppgiften att bearbeta ett basbord med en diameter på 5,2 meter i en råkvarn i Lafarges fabrik i Dunbar, Skottland. Metalock konstruerade en särskild bearbetningsrigg för att återställa huvudytan som hade utsatts för slitage. Detta är den enda cementfabriken i Skottland. 35 miljoner pund har investerats i fabriken, vilket har lett till att produktionen har ökat till en miljon ton per år.

Vridbord

Vridbordet bär upp en bottenplatta som utgör en av krossytorna. De andra krossytorna utgörs av två par stålhjul som väger 75 ton vardera och som löper i matchande spår på bottenplattan. När hjulen är i drift utsätts de för ett tryck på 130 bar för att effektivt krossa rå kalksten till ett fint pulver för tillverkning av cementklinker.

Trycket och vibrationerna är enorma och det hade uppstått allvarlig nötningskorrosion mellan bordet och bottenplattan sedan kvarnen installerades 1985.

Reparation av malbord

Kvarnen hade inte renoverats tidigare och nötningskorrosionen hade orsakat att fästskruvarna skurits av på grund av avsevärda oönskade rörelser mellan bottenplattan och bordet.

Fabrikens mekaniska chefstekniker rekommenderade Metalock Engineering för detta uppdrag, eftersom man hade samarbetat tidigare i stålverket i Llanwern i södra Wales.

Metalocks maskinkonstruktion bestod av en yttre stödbana, en kuggstångsdrivning och en matningsanordning som svetsades fast runt basbordet, som var 5,2 meter i diameter, efter att man hade tagit bort bottenplattans segment. Konstruktionen riktades in med laser och roterades runt ett navlager i ett hål med en diameter på 640 mm i mitten av bordet. En 3 meter lång tvärslid med egen matning och yttre stödmekanism, utformad för att rotera med 1 varv per minut, fästes vid navet. På tvärsliden fanns ett hydrauliskt drivet fräshuvud som gjorde det möjligt för Metalock att bearbeta bort material snabbare och ge en bättre ytfinhet än om ett enpunktsverktyg hade använts.

Segment i rostfritt stål

För att ersätta det material som hade bearbetats bort från basbordets yta tillverkade Metalock tolv nya segment av rostfritt stål med 4 mm tjocklek. Dessa förborrades för att möjliggöra punktborrning och efterföljande borrning och gängskärning av 21 hål för försänkta skruvar M6 som man skulle sätta fast alla segment med.

Syftet med att använda segment i rostfritt stål var att man vid behov skulle kunna byta ut dessa i framtiden i stället för att behöva bearbeta bort ytterligare material från basbordet. Rostfritt stål valdes för att det skulle vara tåligare mot framtida nötningskorrosion. Även konfigurationen av fästskruvarna för krossens spårplatta ändrades.

Bottenplattan byttes ut drygt 12 månader efter Metalocks insats, och det faktum att det inte fanns några skrapmärken på huvudbordet visade att det var en lyckad modifiering.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster