(sv)
Menu

Sprucket tvärstycke på smidespress får nytt liv tack vare Metalock-reparation

Metalock-reparationen förstärktes genom montering av dragstänger. Reparationen var så lyckad att det nya tvärstycket aldrig behövde användas.

Somers Forge – gjutgodsreparation av tvärstycke för 3000 tons press

Den gjutgodsreparation av ett sprucket tvärstycke på en smidespress som Metalock Engineering utförde åt smidesföretaget Somers Forge var ursprungligen tänkt som övergångslösning medan man väntade på att ett nytt tvärstycke skulle levereras. Men reparationen var så effektiv att den nya komponenten aldrig behövde användas.

Metalock Engineering tillfrågades om hjälp med det nya problemet och lösningen blev en Metalock-reparation med regelbundna efterkontroller.

Smidespressar på 3000 ton i Haywood Forge

Metalock Engineering ombads yttra sig om en 200 mm lång spricka på tvärstyckets undersida på en av de 3000 ton tunga smidespressarna i maskinverkstaden i Haywood Forge i Storbritannien. Metalock erbjöd sig att utföra en kall Metalock-reparation, men utan några garantier eftersom tvärstycket var av gjutstål.

Somers Forge hade redan beslutat sig för att en svetsreparation skulle utföras och man hade rådfrågat forsknings- och teknikinstitutet The Welding Institute om en lämplig metod. Man kontaktade ett framstående svetsföretag som utförde alla relevanta arbetssteg. Men under kylningsprocessen efter svetsningen uppstod två nya sprickor på tvärstyckets sida ända uppifrån och ner.

Metalock Engineering tillfrågades om hjälp med det nya problemet och lösningen blev en Metalock-reparation med regelbundna efterkontroller. Efter att en OFP-besiktning hade utförts markerade man vilka delar av tvärstycket som skulle fräsas ur så att man skulle kunna montera Masterlock-enheter som skulle återställa tvärstyckets hållfasthet. Sju rektangulära Masterlock-enheter användes, varav tre var dubbla enheter för att ge ökad hållfasthet. Dessa placerades på strategiska punkter tvärs över den spruckna komponenten. För att spara tid använde Metalocks ingenjörer en bärbar fräsmaskin på plats för att skapa öppningar för Masterlock-enheterna. När öppningarna var klara förde man in Masterlock-enheterna i specialstål och säkrade dem med pinnskruvar och skruvar. Till sist kallhamrades och finslipades ytan.

För att förstärka reparationen enades man på konstruktionsstadiet om att montera specialtillverkade dragstänger. Man monterade ankare för dragstängerna som gick in i tvärstyckets hela djup och dragstängernas muttrar säkrades med låstappar för att de inte skulle kunna komma i rörelse under smidesproduktionen.

Eftersom ett nytt tvärstycke var beställt, inspekterade Metalock den lagade delen en gång i veckan fram tills det nya tvärstycket levererades. Men det nya tvärstycket kom aldrig till användning, eftersom Metalock-reparationen var så effektiv. Så småningom såldes smidespressen till ett utländskt företag. Det reparerade tvärstycket var då fortfarande intakt och det nya medföljde i reserv.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster