(sv)
Menu

Metalock Engineering förlänger livslängden för ESB:s turbin

Kåpans överdel vändes upp och ned och lades på block på en lastplats. De fyra raderna av skovlar bearbetades bort med hjälp av en bärbar arborrstång som gjorde det möjligt att skära bort de befintliga tätningsbitarna utan att skära i de sågtandade kanterna, vilket gjorde det enkelt att ta bort de skadade skovlarna..

Omborrning av turbinkåpa för nya skovlar hos ESB

Genom att byta ut de korroderade inre delarna av en Parsons-ångturbin mot delar av bättre material förlängde man enhetens livslängd till en blygsam kostnad jämfört med vad de andra möjliga alternativen hade kostat för ESB, det ledande elbolaget i Irland. Företaget Turbine Blading, som hade huvudkontraktet för design och projektledning, tilldelade Metalock uppdraget att utföra bearbetning på plats av turbinen.

Utvärdering av möjligheterna till reparation

Metalock Engineering och Turbine Blading Ltd utvärderade möjligheterna till reparation och Metalock tilldelades därefter uppdraget att utföra arbetet. Detta innebar att de berörda fasta skovlarna togs bort, områdena mellan dem bearbetades så att de skulle passa till halvcirkelformade insatser och en sida av sågtandningen skars om så att den skulle passa till nya tätningsbitar.

Under en planerad översyn där huvudturbinen i Shannonbridge i Offaly, Irland, öppnades, upptäcktes en oacceptabel grad av punktangrepp och anfrätning på kåpans nederdel och överdel mellan skovelraderna 32 till 35 på enhetens kondensationsområde. Dessutom påverkades även fyra rader med fasta skovlar. ESB:s ledning beslutade sig för att reparera kåpans nederdel och överdel genom att montera nya skovlar på det drabbade området, men att också förbättra kåpans yta så att den skulle stå emot korrosion bättre och bibehålla de ursprungliga radiella avstånden mellan skovlarna.

Metalock Engineering och Turbine Blading Ltd utvärderade möjligheterna till reparation och Metalock tilldelades därefter uppdraget att utföra arbetet. Detta innebar att de berörda fasta skovlarna togs bort, områdena mellan dem bearbetades så att de skulle passa till halvcirkelformade insatser och en sida av sågtandningen skars om så att den skulle passa till nya tätningsbitar.

Arbetet med kåpans nederdel utfördes direkt på driftstället

Arbetet med kåpans nederdel utfördes direkt på driftstället, medan arbetet med kåpans överdel utfördes på en intilliggande lastplats. För att ta bort de fyra raderna av skovlar utvecklade Metalocks ingenjörer ett speciellt verktygssystem som gjorde det möjligt att skära bort mitten av tätningsbitarna utan att skära i den sågtandade kanten på vare sig skoveln eller kåpan. När en rad var klar kunde man enkelt ta bort sex skovlar i taget.

Bearbetningen mellan skovelraderna för att ta bort korrosion och förbereda för insatser innebar att sågtandningen på den ena sidan av tätningsbiten skulle skäras bort. När varje halvcirkelformad insats av rostfritt stål hade satts på plats i det bearbetade spåret och fästs med två rader av huvudskruvar M6 i rostfritt stål skars sågtandningen om på motsvarande sida med en tolerans på ± 0,025 mm.

Efter installationen av de nya skovlarna monterades turbinen ihop igen och testades, vilket den klarade utan problem.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster