(sv)
Menu

Metalocks omslipning av löpringar för en ugn eliminerar risken för sprickor åt Imerys Minerals

Metalock Engineering bearbetade på plats två löpringar, som var 4 m i diameter och 300 mm breda, för en torkugn för kaolin åt Imerys Minerals för att eliminera vibrationer som orsakades av kraftigt slitage.

Omslipning av löpringar för roterugn hos Imerys Minerals

För att eliminera risken för ett sprucket hölje på en av sina torkugnar för kaolin anlitade Imerys Minerals, tidigare English China Clays, Metalock Engineering som fick i uppdrag att åtgärda en sliten löpring till en 41 år gammal ugn genom bearbetning på plats. Vibrationer som orsakas av slitage på löpringen kan leda till sprickor i ugnens heta metallmantel och även det inre eldfasta fodret kan lossna och kontaminera produkten.

Metalock Engineering har utfört mekaniska reparationer inom industri i nästan 60 år och har under den tiden samlat på sig stor erfarenhet av bearbetning på plats.

Omslipning av löpringar för ugn

Arbetstemperaturen för ugnar som används för torkning av kaolin varierar mellan 1080 ºC och 600 ºC. Runt torkugnen sitter en löpring och konstruktionen roterar ovanpå bärhjul. En typisk 15 meter lång torkugn som används av Imerys har två löpringar och ugnen roterar med hjälp av ett kuggstångssystem. Löpringarna tenderar att slitas ojämnt, eftersom fukten minskar när kaolinet rör sig framåt i ugnen och vikten som bärhjulen belastas med då minskar. Löpringen i fråga hade uppnått ett nötningsnivå som var oacceptabel på grund av de vibrationer som den orsakade. Imerys ansvariga ingenjör letade på internet efter företag med rätt kompetens och beslutade sig för att kontakta Metalock Engineering som var det mest lämpade företaget för det aktuella uppdraget.

Metalock Engineering, som har stor erfarenhet av att slipa löpringar för ugnar, tog på sig uppgiften att slipa om den utslitna löpringen i stål, som var 300 mm bred och 4 m i diameter. Ugnen måste stå stilla medan Metalock satte upp sin specialkonstruerade utrustning. Men eftersom löpringen behövde roteras för att kunna slipas återupptogs sedan den normala produktionen, vilket minskade stilleståndstiden till ett minimum. Normalt sett är en sådan ugn i drift 24 timmar om dygnet året runt. Även om Metalock ursprungligen hade planerat att laga endast en löpring i St Austell, Storbritannien, var lagningen så lyckad att kunden bad Metalock att utföra samma åtgärd på en identisk löpring för samma ugn när de ändå var där. Metalock var på plats under fem dagar för att genomföra installationen och demonteringen samt slipa om två löpringar för att jämna till ytan och återställa rundheten. Under tre av dessa dagar fortsatte produktionen som vanligt.

Metalock Engineering har utfört mekaniska reparationer inom industri i nästan 60 år och har under den tiden samlat på sig stor erfarenhet av bearbetning på plats. Med den här tekniken sparar man pengar, eftersom man inte behöver demontera och flytta på maskinerna för att transportera dem till en verkstad för reparation. I stället kommer Metalock och utför arbetet på plats, vilket gör att kostsamma stilleståndstider minimeras.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster