(sv)
Menu

Metalock Engineering förnyar 26 år gamla flerbränslemotorer för Thames Water

För att säkerställa bästa möjliga resultat använde Metalock en av sina kraftfulla arborrmaskiner som stöttades i kåpans horisontella fogyta på varje sida om E1- och E2-spåren med kåpans överdel och nederdel hopbultade.

Bearbetning, svetsning och ombearbetning av spår för statorblad i tjeckisk turbin

För att förlänga livslängden för kompressorns utloppskåpa på en 160 MW gasturbin i Tjeckien – cirka 100 km norr om Prag – ombearbetade Metalock Engineering nyligen två rader av statorbladens laxspår för att återställa konstruktionens dimensioner så att bladen skulle kunna fixeras ordentligt. Alternativet hade varit en dyr ny kåpa, som hade inneburit ett extra problem i form av lång ledtid för tillverkarnas produktion.

Metalock tvekade inte att ta på sig uppgiften

Metalock tvekade inte att ta på sig uppgiften, eftersom man visste att man hade rätt expertis och utrustning för att kostnadseffektivt kunna ombearbeta spåren i gjutjärnskåpan på plats med den noggrannhet som krävdes.

Wood Group HIT:s projektledare kontaktade Metalock Engineering

Att bladen hade lossnat från laxspåren berodde på vibrationer som orsakats av att kompressorn hade stannat när maskinen kördes med kraftigt reducerad belastning under långa perioder. Wood Group Heavy Industrial Turbines Ltd hade kontaktats av operatören för att göra översyn av turbinen. Efter en undersökning bestämde man sig för att utföra svetsreparationer på spåren E1 och E2 och bearbeta dem på plats för att återställa de ursprungliga dimensionerna. Även om Wood Group HIT hade utfört bearbetning på plats i liknande projekt hade de aldrig gjort det på en enhet av denna storlek med spår med en diameter på 1,5 m och en bredd på 50 mm. Efter samråd med kollegor inom maskinteknik och metallurgi kontaktade Wood Group HIT:s projektledare Metalock Engineering.

Metalock tvekade inte att ta på sig uppgiften, eftersom man visste att man hade rätt expertis och utrustning för att kostnadseffektivt kunna ombearbeta spåren i gjutjärnskåpan på plats med den noggrannhet som krävdes. För att säkerställa bästa möjliga resultat använde Metalock en av sina kraftfulla arborrmaskiner. Den stöttades i den horisontella fogytan för kåpans lagerhus på varje sida om E1- och E2-spåren med kåpans överdel och nederdel hopbultade. Teamet från Metalock behövde sex 12-timmarsskift för att slutföra arbetet, vilket låg tydligt inom tidsgränserna och budgeten.

Medan bearbetningen utfördes lät Wood Group HIT, som tillhandahåller integrerade, oberoende underhållstjänster för industriella gasturbiner till elbolag och oberoende elproducenter över hela världen, återställa bladen till originalmått på sitt reparationscenter i Dundee, Skottland. De monterades sedan tillbaka i spåren, och maskinen byggdes ihop och togs i bruk igen.

När Wood Group HIT:s ingenjörer senare återvände till kundens anläggning för att utföra andra arbeten konstaterade de att reparationen hade varit extremt effektiv och att kunden var mycket nöjd med resultatet, särskilt med tanke på den kostnadsbesparing som den hade medfört jämfört med vad den alternativa åtgärden hade kostat.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster