(sv)
Menu

Metalock använder sig av orbital teknik för att spolbytena ska gå snabbare i Corus riktverk för balkar

Genom att utföra orbital svarvning på plats av de sju axeländarna, som var 0,5 m i diameter och 1,15 m långa, kunde man undvika en mycket långvarig nedmontering. Metalock Engineering använde sig av samma teknik som för kopieringssvarvar och byggde två orbitala svarvmaskiner för att påskynda projektet.

Orbital svarvning av riktverk för balkar i Corus stålverk

Tack vare att Metalock Engineering har utfört orbital svarvning på plats kan spolarna på ett av riktverken i Corus valsverk för balkar i Teesside i Storbritannien bytas lika snabbt som i varmvalsverket längre fram i produktionslinjen, vilket har lett till en avsevärd ökning av produktionshastigheten.

Snabbare process

För att påskynda den orbitala svarvningen och säkerställa att alla sju axlarna passade ihop, monterade Metalock en mall av den stegvisa profilen på den orbitala svarvmaskinen.

Svarvutrustningen följde denna profil – som i en kopieringssvarv. Man tillverkade två enheter för orbital svarvning för att kunna bearbeta två axlar i taget.

Orbital svarvmaskin på plats

Lambertons rullriktverk har sju axlar, fyra som drivs i den övre raden och tre fritt snurrande i mitten av den nedre raden, som var och en bär en spole med hylsa med balkens profil. De balkar som har tillverkats i varmvalsverket rätas till och färdigställs här.

Ett stort antal olika balkar tillverkas i anläggningen och varje ny balk kräver en ny uppsättning spolar för att kunna tillverkas. Med åren har spolbytena i varmvalsverket blivit allt snabbare – nu är man nere på cirka 45 minuter – och eftersom denna typ av tidsvinst inte kunde uppnås i efterbehandlingen, främst på grund av att spolhylsorna fastnade på axlarna, tenderade det att bli en eftersläpning av balkar som väntade på att rätas till respektive efterbehandlas. Metalock Engineering konstruerade en maskin för orbital svarvning på plats. Syftet var att göra det möjligt att byta spolarna i riktverket lika snabbt som i varmvalsverket. Det har man uppnått.

Den orbitala svarvningen på plats av de sju 0,5 meter i diameter och 1,15 meter långa axeltapparna var nödvändig för att undvika en mycket långvarig avstängning och demontering och för att undvika att enskilda axlar inte skulle vridas – det var alla sju eller ingen som gällde. De hylsförsedda spolarna, som tas bort med hjälp av en lyftkran, fastnade på axlarna och det ansågs att de skulle lossna mycket snabbare med stegvisa axeldiametrar i stället för bara en diameter. Metalock utförde orbital svarvning på var och en av de sju axlarna för att få fyra stegvis minskande diametrar med 25 mm långa avfasningar som övergångar från en diameter till nästa.

För arbetet på varje axel fästes den orbitala svarvens inre lagerring i ett tillfälligt lagerhus på riktverkets hus och den yttre lagerringen stöttades av axelns gängade ände. Den inre änden av axeln svarvades ner till 537,6 mm på ett avstånd av 225 mm, följt av en 25 mm lång avfasning ner till nästa diameter på 533,6 mm på ett avstånd av 200 mm. Ytterligare en avfasning minskade diametern till 529,6 mm på ett avstånd av 412 mm och de sista 200 mm till låsmuttern svarvades ner till 525,5 mm. Förutom behovet av att bearbeta bort metall snabbt var den hydrauliskt drivna enheten för orbital svarvning utformad för att vara tillräckligt robust för att klara av ett 100 mm brett kilspår som löper längs varje axel.

Modernisering

Som en del av moderniseringen tillverkade anläggningens ingenjörer ett antal ställningar för förvaring av spolar, dit spolarna kunde lyftas över med kran när de togs ut ur riktverket. Spolbyten utförs på samma sätt. I kombination med de stegvisa axeldiametrarna, som nu gör att spolarna släpper snabbare, har det nya systemet gjort det möjligt att byta spolar lika snabbt och ibland t.o.m. snabbare än i anläggningens varmvalsverk.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster