(sv)
Menu

Metalock-metoden möjliggör framgångsrik restaurering av Albert Memorial i London

Nästan 100 meter metalockning utfördes för att reparera trasiga och svårt spruckna gjutjärnskomponenter av monumentet Albert Memorial i London. Bilderna visar hur man sätter ihop nya och gamla delar för en av de övre gavlarna i Metalock Engineerings verkstad.

Albert Memorial i London

Det 135 år gamla monumentet Albert Memorial som står mittemot konserthuset Albert Hall i London har nyligen restaurerats till sin forna glans av English Heritage, den myndighetsorganisation som ansvarar för kulturhistoriska byggnadsverk i Storbritannien. Minnesmonumentet är uppbyggt av avancerade gjutjärnsprofiler som är upp till 75 mm tjocka, blyförsedda och dekorerade med brons och mosaik. Det finns också inslag av smidesjärn, äldre stål med låg kolhalt, koppar och guld. Blyet är på vissa ställen 20 mm tjockt.

Metalock-metoden

Metalock-metoden är ett godkänt förfarande för reparation av sprucket och trasigt gjutgods för många olika tillämpningar inom ett stort antal industrier.

Metoden utförs antingen på plats eller i en av Metalock Engineerings verkstäder. Det är en helt värmefri process och kombinationen av kilar och skruvar ger en trycktät reparation som avslutas med kallhamring och finslipning. Man transporterade komponenterna till Metalocks verkstad för att möjliggöra effektiva reparationer.

En del gjutjärnskomponenter var svårt korroderade och i vissa områden fanns det sprickor

I den ursprungliga konstruktionen hade det inte funnits någon möjlighet för blyet att expandera, och eftersom det inte kunde röra sig fritt uppstod bucklor vid varmt väder. Så småningom sprack de buckliga ställena och vatten trängde in i gjutjärnskärnan, vilket ledde till korrosion med åren. Korrosionen ledde till att blyet vidgade sig ännu mer, vilket ökade sprickbildningen. Vissa delar av gjutjärnskärnan var kraftigt korroderade och i vissa områden fanns det sprickor. Dessa kan ha varit resultatet av en process som pågått under årens lopp.

English Heritage fick i slutet av 1980-talet i uppdrag att restaurera byggnaden och förlänga dess livslängd med 60 år

På grund av dessa problem fick English Heritage i slutet av 1980-talet i uppdrag att restaurera byggnaden och förlänga dess livslängd med 60 år. Efter många förseningar påbörjades projektet 1994 och avslutades 1998. För att ge skydd medan arbetet utfördes användes över 300 ton stålställningar med rör och tillbehör till vad som blev Europas största fristående byggnadsställning någonsin, täckt med stål- och plastfolie. Minnesmonumentet demonterades systematiskt och nödvändighetsgraden av reparation av enskilda delar och underkonstruktioner bedömdes. Målet var att behålla så mycket som möjligt av det ursprungliga materialet, vilket innebar att svårt skadade gjutjärnskomponenter skulle skäras ut, en ersättningsdel tillverkas och sättas fast på originalet för att återställa helheten.

Metalock-metoden är ett system för kallreparation av sprickor och trasigt gjutgods, och Metalock Engineering kontaktades av entreprenören DGT Steel & Cladding tidigt i restaureringsprogrammet för att bedöma om metoden kunde användas för att reparera de skadade gjutgodsdelarna och förlänga monumentets livslängd med de 60 år som krävdes.

Svaret var positivt och när programmet avslutades hade Metalock utfört nästan 100 meter kallreparationer och metallagning med tvärkilar av gjutgodsdelar. Dessutom behövde mycket smältsvetsning utföras, en teknik som Metalock också behärskar.

Metalock-metoden är ett godkänt förfarande för reparation av sprucket och trasigt gjutgods för många olika tillämpningar inom ett stort antal industrier. Metoden utförs antingen på plats eller i en av Metalock Engineerings verkstäder. Det är en helt värmefri process och kombinationen av kilar och skruvar ger en trycktät reparation som avslutas med kallhamring och finslipning. Man transporterade komponenterna till Metalocks verkstad för att möjliggöra effektiva reparationer.

När alla gjutgodskomponenterna hade reparerats, rengjordes de och målades med röd blyfärg innan blybeklädnaden sattes tillbaka med förbättrade glidfogar som möjliggjorde expansion och sammandragning utan att orsaka sprickor.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster