(sv)
Menu

Ny masugn får Metalocks expertbehandling i Kanada

Två specialkonstruerade arborrmaskiner från Metalock användes samtidigt för att påskynda arborrningen av 15 hål i ugnsmanteln för montering av koniska hållare för formans kylare hos Dofasco Inc, Kanada.

Bearbetning av forma på masugn hos Dofasco i Kanada

Metalock Engineering är ett etablerat globalt företag som reparerar mekanisk utrustning. Metalock har byggt upp ett enastående rykte inom stålindustrin för kvalitetsarbete som levereras i tid och inom budget. Projekten har varierat från bearbetning av öppningar och fundament i valsverkshus, modifiering av böjningsvalshus, arborrning av hål för storskruvar, arborrning av växellådor, axelrenovering med hjälp av orbital svarvningsteknik, borrning, gängskärning och skruvskärning av stora hål till bearbetning av flänsförband och mycket annat.

Projektet

Metalock Engineerings uppgift var att arborra ut bussningarna ur ugnsmanteln så att man skulle kunna montera koniska hållare för formans kylare, där både själva kylarna och kopparformorna som används för att blåsa in varm blästerluft på över 2000 ºC i masugnen precis ovanför härden skulle sitta.

Ombyggnadsprogram för masugn

Som en del av ett komplett ombyggnadsprogram för masugnen hos Dofasco Inc. i Kanada, en stålproducent med helt integrerad tillverkning från råmaterial till belagd stålplåt, bearbetade Metalock nyligen femton hål i ugnsmanteln för att koniska hållare för formans kylare skulle få plats. Metalock Engineering fick kontraktet i konkurrens.

Den första uppgiften för teamet från Metalock var att montera en borrjigg på insidan och utsidan av hållaren för forma nr 1 för att borra och gänga fyra hål på jämnt avstånd, 16 mm i diameter och 25 mm djupt på en 978 mm hålcirkeldiameter (0,625 tum i diameter och 1 tum djupt på en 38,5 tum hålcirkeldiameter). Dessa hål användes för att montera en arborrstång med inre och yttre lagerstöd som man skulle bearbeta hålen för de koniska hållarna för formans kylare med. För att positionera arborrstången exakt monterades ett teleskop på den yttre änden och stången riktades visuellt in mot det centrala referenssystemet i masugnen och en referenspunkt på den motsatta inre ugnsmanteln via ett centralt hål i stången. Eftersom formorna satt jämnt fördelade runt ugnsmantelns omkrets med 24 graders mellanrum var de inte diametralt motsatta.

Specialkonstruerade arborrmaskiner

Metalock Engineering använde två specialkonstruerade arborrmaskiner som man själv hade byggt och som var försedda med hydrauliska växellådor och en verktygsstolpe som förflyttades längs linjära skenor. Man ställde in en vinkel på 7 grader för att åstadkomma den koniska skärningen genom var och en av formans femton bussningar som hade en tjocklek på 132 mm (5,187 tum). Därefter bearbetades ytorna och hålens innerdiameter till 811 mm (31,921 tum). Sedan utförde man stegborrning längst ut i hålen med ytterligare 3 mm (0,125 tum) för att avlasta kylarhållaren och skapa en diameter på 863 mm (33,980 tum).

Genom att använda två identiska maskiner som arbetade samtidigt på två intilliggande kylarhållare kunde Metalock påskynda bearbetningsprocessen rejält. Arbetet fortsatte dygnet runt med tre män per skift för att det skulle kunna slutföras i tid.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster