(sv)
Menu

Rullbana för klaffbro återställd med hjälp av Metalocks bearbetning på plats

Förutom rullbanans båda 10 meter långa skenor bearbetade Metalock Engineering på plats brons båda rullsegment på en kvadrant med en radie på 7 meter med hjälp av en rigg som roterade runt vridningspunkten för brons rotationsmekanism.

Bearbetning av rullbana för klaffbro i Birkenhead, Storbritannien

Metalock Engineering har utfört så många olika slags arbeten att ingenjörsavdelningen för den brittiska storstadsregionen Wirral tillsammans med ingenjörskonsultfirman High Point Rendel inte tvekade att anlita Metalock för att på plats bearbeta rullbanan för den klaffbro som sträcker sig över huvudinfarten till hamnen Birkenhead Docks.

Förutom rullbanans båda 10 meter långa skenor bearbetade Metalock på plats brons båda rullsegment på en kvadrant med en radie på 7 meter med hjälp av en rigg som roterade runt vridningspunkten för brons rotationsmekanism.

Över 30 års kontinuerligt rullande för att lyfta och sänka bron hade skapat en situation där rullbanan på den 70 år gamla bron behövde repareras

Bro A sträcker sig över hamnpassagen mellan East Float och Alfred Dock och utgör huvudleden mellan Birkenhead och Wallasey över den viktigaste fartygsinfarten till Birkenhead Docks. Bron är balanserad med en motvikt och kan öppnas och stängas från horisontellt till vinkelrätt läge och vice versa tack vare att det finns en rullbana i form av ett par stålskenor nedlagda i marken på vardera sidan av vägbanan vid brofästet. Motsvarande rullsegment finns monterade på utsidan av en kvadrant med 7 meters radie som inleder den rörliga brodelen, och bron öppnas och stängs när kvadranten rullas på rullbanan. Skenorna i rullbanan har ”tänder” som passar in i motsvarande ursparningar i kvadrantens rullsegment. Över 30 års kontinuerligt rullande för att lyfta och sänka bron hade skapat en situation där rullbanan på den 70 år gamla bron behövde repareras. Detta hade bara gjorts en gång tidigare och det var på sextiotalet.

Metalock Engineerings uppgift var att bearbeta rullbanans båda 10 meter långa skenor genom att sätta fast stödfästen för fräsmaskinen på banans ytterplattor. Fräsmaskinen riktades in och de båda laminerade skenorna bearbetades till rätt höjd så att nya sektioner med ”tänder” kunde skruvas fast på plats. Brons rullsegment, som sitter på en kvadrant med en radie på 7 meter, krävde en speciell installation. Metalock konstruerade en rigg som skulle rotera runt ett delat nav som var placerat runt vridningspunkten för brons rullmekanism. Denna rigg, som i själva verket var bearbetningsarmen, motbalanserades och placerades på en radiell skena som satts fast vid sidan av kvadrantens basplatta. En glidbana med en rullbar anordning med hydrauliskt drivet fräshuvud som var fastsatt på bearbetningsarmen kompletterade installationen.

Denna utrustning användes för att utföra ett antal periferiskärningar för att bearbeta kvadrantens rullsegment till en fördefinierad dimension med snäv tolerans för att passa nya skensegment i rullbanan. För att minska bearbetningstiden hade det mesta av det material som behövde tas bort flamskurits till 20 mm från slutmåttet. Man använde genomgående laserinriktning för att säkerställa att konstruktionens toleranser uppfylldes.

Förutom rullbanans båda 10 meter långa skenor bearbetade Metalock på plats brons båda rullsegment på en kvadrant med en radie på 7 meter med hjälp av en rigg som roterade runt vridningspunkten för brons rotationsmekanism.

Foto

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster