(sv)
Menu

Bearbetning på plats ger nytt liv åt en cementlossare för hamnföretaget Forth Ports i Leith, Skottland

Ytorna på den övre och den nedre svängkransen, som var 3,28 m i diameter, bearbetades plana och tre par av de slitna länkhålen för de hydrauliska lyftcylindrarna borrades om så att nya överdimensionerade tappar skulle passa.

Bearbetning av svängkrans och lyftcylindrar på cementlossare åt Forth Ports

Efter att ha konstaterat att svängkransen på den 20 år gamla cementlossaren var i behov av att bytas ut, anlitade ledningen för hamnföretaget Forth Ports i Leith, Skottland, Metalock Engineering för att bearbeta svängkransen med 3,28 m i diameter så att den skulle bli riktigt plan. Detta gjorde det möjligt att montera en ny svängkrans och använda lossaren på ett effektivt sätt igen.

BMH rekommenderar Metalock Engineering

Forth Ports i Leith kontaktade originaltillverkaren BMH i Sverige för att få tag på de nödvändiga reservdelarna och för att få rekommendationer om ett företag som skulle kunna bearbeta om svängkransens slitna kontaktyta till den planhet som BMH föreskriver. BMH rekommenderade Metalock Engineering utifrån sina tidigare erfarenheter av liknande arbete.

Roterande maskin för planfräsning på plats

Efter ett möte på plats med Metalock Engineering för att diskutera kraven demonterade hamnens teknikpersonal förarhytten och kranpelaren från lyftarmen. Detta gjorde det möjligt för Metalock att genomföra flera laserundersökningar innan man installerade sin specialkonstruerade roterande maskin för planfräsning. Den består av en hydrauliskt driven arm som roterar runt svängkransens centrumpunkt. I den yttre änden finns ett hydrauliskt drivet fräshuvud. Kranpelarens nedre svängkrans som var 3,28 m i diameter och 60 mm i bredd bearbetades så att den blev helt plan med en noggrannhet på ± 0,02 mm och kontrollerades därefter med laser. En liknande åtgärd utfördes på kontaktytan för kranpelarens övre svängkrans som kunden hade vänt upp och ner på kajen.

Metalock bearbetade också på plats tre par länkhål som används för att positionera de hydrauliska lyftcylindrarna så att nya överdimensionerade tappar som tillverkats och levererats av BMH skulle passa. Dessa enheter hade demonterats och placerats på timmer i hamnen för att underlätta bearbetningen.

Allt bearbetningsarbete utfördes inom tidsgränserna och budgeten. När det var klart monterade Fort Ports i Leith den nya svängkransen och de nya tapparna för länkhålen och satte ihop cementlossaren, som nu har varit tillbaka i drift i flera månader och fungerar utan problem.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster