(sv)
Menu

Kostsamt motorbyte kan undvikas tack vare renovering av Pielstick-cylinder på plats

Metalock Engineering konstruerade en maskin som var speciellt anpassad för Pielstick-motorer och som gjorde det möjligt att framgångsrikt bearbeta motorblockets topp och cylinderfodrets undre anslag på en 16-cylindrig marinmotor i 2-serien.

Reparation av motorblock för Pielstick-motor

Tack vare att Metalock Engineering kunde bearbeta motorblockets topp och cylinderfodrets undre anslag på en 16-cylindrig Pielstick-marinmotor i 2-serien på plats kunde man korta ner stilleståndstiden rejält och spara pengar på varvet A&P Tyne vid Wallsend i Storbritannien.

Framgångsrik renovering

Efter den framgångsrika renoveringen av Pielstick-motorn vidtog Metalock Engineering en liknande åtgärd på cylinderfodrets undre anslag på en hjälpmotor MAN 23-5/33 i samma fartyg.

Metalock konstruerade en maskin som var särskilt anpassad för Pielstick-motorer och som gjorde det möjligt att framgångsrikt bearbeta motorblockets topp och cylinderfodrets undre anslag på en 16-cylindrig Pielstick-marinmotor i 2-serien.

Byte av utsliten motor

Under renoveringen och ombyggnaden av ett 27 år gammalt fartyg upptäcktes det att huvudmotorn var så sliten att man övervägde ett komplett motorbyte. Efter att ha samarbetat i tidigare projekt kontaktade A&P Metalock Engineering och bad om en utvärdering av möjligheterna till reparation.

Eftersom huvudbultarna på en Pielstick-motor är placerade inuti den övre tätningsytan var det omöjligt att använda standardutrustning för att bearbeta de nödvändiga områdena på de konventionella marinmotorerna. Vattenmanteln är dessutom avtagbar, så för att övervinna dessa svårigheter konstruerade Metalock en maskin som var speciellt anpassad för denna typ av motor och som möjliggjorde såväl bearbetning av motorblockets topp som arborrning av cylinderfodrets undre anslag.

Med hjälp av den här utrustningen kunde man i Wallsend bearbeta bort 1 mm från motorblockets topp samt förstora cylinderfodrets undre anslag genom arborrning, vilket skapade plats längst ner för en exakt bearbetad ring. Ringen krymppassades på plats och behövde inte bearbetas ytterligare, vilket gjorde att hålet återfick sina ursprungliga dimensioner så att det passade till ett nytt cylinderfoder.

Medan dessa åtgärder vidtogs på plats avlägsnade man 1 mm från vattenmantelns fästyta och specialtillverkade en 2 mm tjock ring i en verkstad i närheten. Vid återmonteringen kompenserade dessa ringar det 2 mm tjocka material som hade tagits bort.

Metalocks arborrmaskin

Metalocks maskin för planfräsning/arborrning är utformad för att exakt kunna placeras i den bearbetade fördjupningen på toppen av motorblocket och vara tillräckligt robust för att möjliggöra arborrning av cylinderfodrets undre anslag utan något annat stöd än det som tillhandahålls från cylinderns övre del. Verktyget drivs av en hydraulisk motor.

Metalock Engineerings renovering sparade inte bara kostnaderna för en ny motor, utan förkortade också renoveringstiden avsevärt i Wallsend, eftersom en ny Pielstick-motor av den här storleken inte hade varit tillgänglig från lager och hade haft en leveranstid på flera månader.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster