(sv)
Menu

Metalock Engineerings ”flygande verkstad”

Under en rutinmässig dockning av kryssningsfartyget Marco Polo i november 2001 upptäcktes sprickor på babordssidan av huvudmotorn Sulzer 7 RD 76, runt lagerblock nr 8.

Efter att Metalock Engineerings specialister hade genomfört en inspektion tilldelades Metalock reparationsuppdraget

Eftersom fartyget hade en tidtabell att följa kunde en omedelbar reparation inte genomföras. Fartygets ägare beslutade då att fortsätta som planerat, men att tills vidare använda en minskad motorstyrka. Sedan beslutade man att ändra tidtabellen och ta fartyget ur bruk i 14 dagar. Efter att Metalock Engineerings specialister inspekterat fartyget fick Metalock reparationsuppdraget och utfärdade ett expertutlåtande i samråd med ägaren och klassificeringssällskapet DNV.

Arbetet slutfördes till ägarens belåtenhet

Repairs on a Main Engine

Arbetet avslutades inom tio dagar, tre dagar tidigare än planerat, till ägarens, klassificeringssällskapets och försäkringsbolagets belåtenhet.

Metalock reste till Köpenhamn med 22 tekniker och 4 ton utrustning

I slutet av maj 2002 reste Metalock Engineering till Köpenhamn med 22 tekniker och 4 ton utrustning och påbörjade reparationsarbetet omedelbart efter fartygets ankomst. Fyra gamla, spruckna vevhusplattor togs bort, dragstången och fundamentsbultarna i reparationsområdet lossades och lagerblocket placerades korrekt i enlighet med vevaxelns utböjning. Stålplattorna som levererades av företaget Sulzer Innotec skars sedan till med hjälp av laser och svetsades i maskinrummet av fyra experter. Positionen för lagerblock nr 8 kontrollerades och korrigerades vid behov genom konstant mätning av vevaxelns utböjning.

När svetsarbetet var avslutat återställdes lagerskal nr 8 och sattes på plats. Reparationsarbetet avslutades med ytterligare monteringsarbete, bl.a. åtdragning av dragstången och fundamentsbultarna, rengöring av oljeavloppsfiltret och borttagning av dammskyddet samt spolning av vevhuset och genomförande av provkörningar och sjöprovningar.

Arbetet avslutades inom tio dagar, tre dagar tidigare än planerat, till ägarens, klassificeringssällskapets och försäkringsbolagets belåtenhet.

Bildgalleri som visar processen

Från vänster:
Vevhus med vevaxel.
Plattor skars bort i maskinrummet.
Nya plattor svetsades i maskinrummet.
Yttre plattor i vevhuset

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster