(sv)
Menu

Metalocks ingenjörer reparerar seismiskt undersökningsfartyg till havs

På grund av att ett program för insamling av seismiska data hade påvisat begränsningar skickade Metalock Engineering sina ingenjörer till Ghana för att bearbeta två trummor för vinschbromsar på SR/V Veritas Viking II medan fartyget var på väg till Kamerun i Atlanten.

Omslipning av trummor för vinschbromsar för att ta bort repor på Veritas

Veritas Viking II ingår i en flotta av seismiska undersökningsfartyg som drivs av Veritas DGC Inc i Houston, och två av trummorna för vinschbromsarna på övre däck med en kapacitet på 45 ton hade förlorat sin effektivitet på grund av starka repor. I stället för att omedelbart byta ut trummorna kontaktade Veritas Metalock Engineering, som man tidigare hade anlitat för arborrning i Aberdeen för att ta reda på om det gick att bearbeta trummorna för att återställa vinschbromsarnas effektivitet och återfå exakt kontroll över seismiska kablar och paravaner under bogseringsarbetet.

Veritas

Veritas tillhandahåller integrerade geofysiska tjänster till världens olje- och gasutvinningsföretag och är världsledande inom seismisk datainsamling i alla miljöer.

Omslipning på plats

De två vinscharna, en babords och en styrbords, används för att styra bogseringen av de paravaner som styr spridningen av seismisk utrustning i vattnet. Åtta seismiska kablar med hydrofonfunktion med en längd på upp till 8 km bogseras från däck med hjälp av ett specialfiberrep över fartygets sidor. Varje vinsch har en gjuten bromstrumma med en diameter på 1,7 m och en bredd på 200 mm. Båda uppvisade omfattande skador i form av arbetshärdade och repiga ytor. Hårdheten uteslöt enpunktsverktyg, och metallfällning och efterbearbetning var inget alternativ på grund av grundmaterialets sammansättning.

Teamet från Metalock kom ombord och installerade en av sina bärbara slipmaskiner, som stöddes av en speciell ram för att säkerställa att slipmaskinens och trummans centrumlinjer hade ett gemensamt referenssystem så att utförandet skulle bli optimalt. Trumman roterades långsamt med hjälp av hydrauliskt drivna vinscher. När den första trumman var klar flyttade man över sliputrustningen till den andra trumman för att upprepa proceduren där. 4 mm av diametern på varje trumma togs bort när ytorna bearbetades. Det tog två dagar för två team från Metalock med två personer i varje arbetslag som turades om att arbeta dygnet runt.

Medan detta arbete pågick monterade Veritas nya tjockare bromsmaterial på bromsbanden för att kompensera de något mindre trumdiametrarna och återställa de ursprungliga spelrummen. När vinschbromsarna hade monterats tillbaka kontrollerades de och enligt en av Veritas ingenjörer var de ”som nya”. Arbetet hade utförts till en bråkdel av kostnaden för ett utbyte och inom den tidsram och budget som fastställts.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster